Խորագրեր

book
ՀՏԴ ցուցիչԹեմա
001Գիտություն (Ընդհանուր հարցեր)
01Մատենագիտություն
02Գրադարանային գործ։ Գրադարանագիտություն
03Բառարանատիպի տեղեկատուներ։ Բառացանկեր: Կենսագրական բառարաններ
05Պարբերական հրատարակություններ։ Շարունակվող հրատարակություններ (ամսագրեր)
06Գիտական ընկերությունների, ինստիտուտների, ակադեմիաների աշխատությունն ու գործունեությունը
07Թերթեր։ Լրագրային գործի կազմակերպումը։ Ժուռնալիստիկա
08Պատի թերթ
09Տարբեր հեղինակների բազմակողմանի բովանդակություն ունեցող ժողովածուներ
Update